ppl ск
bandera
 
 
Цена:
Зона урбан:       35 €
Зона центар:     40 €
Димензии:
Должина:     135cm
Висина:         40cm
Дадените цени се на месечно ниво за едногодишен закуп
ВО ЦЕНАТА Е ВКЛУЧЕНО:
- месечна наемнина
- монтажа
- контрола и одржување
- осигурување и електрична енергија
- комунална такса
- подготовка на дизајн
reklama
УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
- Потпишување на договор за минимален период од 12 месеци
- Плаќањето е авансно на секои три месеци
ПОПУСТИ:
- Во зависност од количината на изнајмени панели можен е попуст од 5% до 10%.
- За 6 месечна авансна уплата следи попуст од 5%.
- За 12 месечна авансна уплата следи попуст од 10%.
*Во цената не се вклучени ДДВ и печатењето на панелите.
bandera
 
 
Цена:
Зона урбан:           45 €
Зона центар:         55 €
Зона ексклузив:     70 €
Димензии:
Должина:     135cm
Висина:         85cm
Дадените цени се на месечно ниво за едногодишен закуп
ВО ЦЕНАТА Е ВКЛУЧЕНО:
- месечна наемнина
- монтажа
- контрола и одржување
- осигурување и електрична енергија
- комунална такса
- подготовка на дизајн
reklama
УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
- Потпишување на договор за минимален период од 12 месеци
- Плаќањето е авансно на секои три месеци
ПОПУСТИ:
- Во зависност од количината на изнајмени панели можен е попуст од 5% до 10%.
- За 6 месечна авансна уплата следи попуст од 5%.
- За 12 месечна авансна уплата следи попуст од 10%.
*Во цената не се вклучени ДДВ и печатењето на панелите.
bandera
 
 
Цена:
Зона урбан:           60 €
Зона центар:         70 €
Зона ексклузив:     80 €
Димензии:
Должина:     135cm
Висина:        130cm
Дадените цени се на месечно ниво за едногодишен закуп
ВО ЦЕНАТА Е ВКЛУЧЕНО:
- месечна наемнина
- монтажа
- контрола и одржување
- осигурување и електрична енергија
- комунална такса
- подготовка на дизајн
reklama
УСЛОВИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
- Потпишување на договор за минимален период од 12 месеци
- Плаќањето е авансно на секои три месеци
ПОПУСТИ:
- Во зависност од количината на изнајмени панели можен е попуст од 5% до 10%.
- За 6 месечна авансна уплата следи попуст од 5%.
- За 12 месечна авансна уплата следи попуст од 10%.
*Во цената не се вклучени ДДВ и печатењето на панелите.
what are the signs of an std can u get chlamydia in the mouth std test at home
abortion should be illegal click abortion survivors stories
how is an abortion performed do you need parental consent to get an abortion birmingham abortion clinic
terminate pregnancy pill read abortion price
how to make your wife cheat nexwebsites.com how to cheat your wife
i think my girlfriend cheated on me open cheated on my girlfriend
why did i cheat on my husband go i wanna cheat on my husband